Πώς να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας με κλειδί άδειας χρήσης σε Mac

Πώς να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας με κλειδί άδειας χρήσης σε Mac

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Πρόγραμμα Λήψης YouTube MP3Studio:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αγορά ή Ρυθμίσεις όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης
  2. Εάν κάνατε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις, επιλέξτε μετέπειτα το Αγορά όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης
  3. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αγορά εισάγετε το κλειδί άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο Υποβολή