Kako da aktivirate aplikaciju uz licencni ključ na sistemu Windows

Ukoliko je potrebno da svoju aplikaciju MP3Studio YouTube Downloader aktivirate na novom uređaju ili ukoliko ste reinstalirali svoj operativni sistem, pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na žuti taster Nadogradnja na način prikazan na sledećem snimku ekrana (Ukoliko pomentog žutog tastera nema u okviru Vaše aplikacije, to znači da je Vaš registracioni kod već unešen i da Vašu aplikaciju nije potrebno dodatno aktivirati)
  2. Kliknite na opciju Unesi registracioni kod na način prikazan na sledećem snimku ekrana
  3. Unesite svoj registracioni kod i kliknite na opciju Prosledi