Kako da aktivirate aplikaciju uz licencni ključ na sistemu Android

Kako da aktivirate aplikaciju uz licencni ključ na sistemu Android

Ukoliko je potrebno da aktivirate svoju aplikaciju MP3Studio YouTube Downloader, pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na opciju Prijava u meniju na način prikazan na snimcima ekrana
  2. Kliknite na opciju Unesi registracioni kod na način prikazan na sledećem snimku ekrana
  3. Unesite svoj registracioni kod i kliknite na opciju Prosledi