Kako da aktivirate aplikaciju uz licencni ključ na sistemu Mac

Ukoliko je potrebno da aktivirate svoju aplikaciju MP3Studio YouTube Downloader, pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na opciju Kupi ili Podešavanja na način prikazan na sledećem snimku ekrana

  2. Ukoliko ste kliknuli na opciju Podešavanja, izaberite opciju Kupi na način prikazan na sledećem snimku ekrana

  3. Nakon što kliknete na opciju Kupi, unesite svoj registracioni kod i kliknite na opciju Prosledi