Jak aktivovat aplikaci pomocí licenčního klíče v systému Windows

Řiďte se těmito kroky, pokud chcete aktivovat váš MP3Studio YouTube Downloader na novém zařízení nebo v případě, že jste přeinstalovali operační systém:

  1. Klikněte na červené tlačítko Upgrade, jak je znázorněno na snímku obrazovky. Pokud toto červené tlačítko ve vaší aplikaci chybí, znamená to, že byl použit váš licenční klíč a vaše aplikace již nevyžaduje žádnou aktivaci

  2. Klikněte na červené tlačítko License, jak je znázorněno na snímku obrazovky níže

  3. Vložte váš licenční klíč a klikněte na Podepsat