Πώς να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας με κλειδί άδειας χρήσης στα Windows

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το Πρόγραμμα Λήψης YouTube MP3Studio σε μια νέα συσκευή ή σε περίπτωση που έχετε επανεγκαταστήσει το Λειτουργικό Σύστημα σας:

  1. Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί Αναβάθμιση όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης. Λάβετε υπόψη ότι εάν αυτό το κόκκινο κουμπί απουσιάζει από την εφαρμογή σας, αυτό σημαίνει ότι το κλειδί άδειας χρήσης έχει χρησιμοποιηθεί και η εφαρμογή σας δεν χρειάζεται ενεργοποίηση

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άδεια όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης

  3. Εισαγάγετε το κλειδί άδειας χρήσης και πατήστε Υποβολή