Jak aktywować aplikację za pomocą klucza licencyjnego w systemie Android

Wykonaj poniższe kroki, jeśli chcesz aktywować MP3Studio YouTube Downloader:

  1. Naciśnij przycisk Subskrypcja w menu, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej

  2. Kliknij przycisk Wprowadź klucz licencyjny, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej

  3. Wpisz swój kod licencyjny i kliknij Prześlij