Kako da aktivirate aplikaciju uz licencni ključ na sistemu Android

Ukoliko je potrebno da aktivirate svoju aplikaciju MP3Studio YouTube Downloader, pratite sledeće korake:

  1. Kliknite na opciju Prijava u meniju na način prikazan na snimcima ekrana

  2. Kliknite na opciju Unesi registracioni kod na način prikazan na sledećem snimku ekrana

  3. Unesite svoj registracioni kod i kliknite na opciju Prosledi